Varga Géza: A székely rovásírás

Nemzeti írásunk teljesebb leírásának vázlataA lyukas törzsű, kettőskereszt alakú, hegyen álló faAz ősvallási jelképek jellemző sajátossága, hogy székely rovásjeleket találunk rajtuk. Ilyen az égigérő fa ábrázolása is, amelyen rendszerint megtaláljuk rajta a Tejút hasadékának (székely szójellel történő) ábrázolását. 


1. ábra. A pécsi székesegyház altemplomába vezető lépcső palmettája az eget tartó fát ábrázolja; az ősvallási jelkép három székely rovásjelpárhuzamból: az "o/ó" (Óg), az "us" (ős) és a "gy" (Egy) rovásjel megfelelőjéből áll; a jelmontázsból elolvasható azEgy ős mondat


Az ősvallás leggyakrabban ábrázolt témája az égigérő, eget tartó fa. Az idők során e fontos jelképnek több grafikai változata alakult ki. A sztyeppi és a magyar faábrázolási hagyományra jellemző, hogy az a természethűségtől eltávolodván jelszerűvé vált; sőt pontosabb úgy fogalmazni, hogy a fa alakját elolvasható jelmontázsokkal idézték fel. Esetenként az egész fa szójelekből áll és egy elolvasható ligatúrát képez.

Berze Nagy Jánostól tudjuk, hogy az égigérő fát a magyar nép az Istennel azonosította s ezt az állítását az itt felsorolt elolvasható faábrázolások alátámasztják.

Ebben a fejezetben azon faábrázolásokat vesszük sorra, amelyekben az "us" (ős), ritkábban a "ly" (lyuk) rovásjel megfelelője szerepel.

Az "us" jel belsejében az "sz" (szár "úr"), a "ly "lyuk) jel belsejében pedig ar "r" (Rá, ragyogó) jel utal a hasadékban születő Napra. Ez a körülmény (a két rovásjel belsejében található további, értelmes jelek léte) jelzi, hogy nem egy odvas fa ábrázolásáról, hanem írásjelek alkalmazásáról van szó.

Az égigérő, eget tartó fa ugyanis a Tejúttal azonos, ezért a Tejút hasadékának jelzése a faábrázolás fontos elemévé vált. Azért alakult ki ez az ábrázolási konvenció, mert az egyik legfontosabb ősvallási ünnepen, karácsonykor, éppen a Tejút hasadékában kél a Nap. E pillanat jelzésére született meg az "us" (ős) jel valamikor a kőkorban (az indián párhuzamokból ítélve talán 30-40 000 évvel ezelőtt). Az "us" jelnév az ős szavunk 1400-as években szokásos lejegyzése csupán; azaz e jel az ős szójele, ami azért kerülhetett a fára, mert az ősvallás szerint a napisten leszármazottai vagyunk.

Ezt a leszármazási vonalat elsősorban az uralkodócsaládok és a királyi hatalom esetében tartották nyilván. Például a magyar krónikák királylistája szerint Nimród ősapánk Thana fia s ez a Thana nem más, mint az isten "ős Ten" szavunk második szótagja, a magyarok Istenének eredeti neve. Ettől a Thana fia Nimródtól származnak a hun és a magyar uralkodók a krónikáink szerint.

A hiedelemnek köszönhető, hogy az "us" rovásjel belsejében lévő "sz" (szár "úr") jel hangalakja lényegében azonos a sumer/akkád sar, sarru "király", az orosz cár, az angol sire "úr" - egymással genetikusan összefüggő - szavak hangalakjával. 

Szár szavunk ugyanis nem csak "növényi szár" jelentésű, hanem "isten, király, úr" jelentése is volt (a szár-ból alakult ki az úr szavunk, amely ma is az Isten állandó jelzője). Érthető ez a kettős jelentés, ha az ősvallási hiedelem szerint az égigérő fa azonos az Istennel. 

A királyi hatalom az égigérő fával azonos Istentől ered; ebből következik az égigérő fát (Tejútat) ábrázoló jelmontázsok uralmat legitimáló volta. E lehetőséget a hun-magyar dinasztia olyannyira kihasználta, hogy a címerünkben ma is a Tejút egyfajta, kettőskereszt alakú ábrázolását őrízzük. A koronázó paláston a kettőskereszt mellett megtaláljuk a hasadékot jelző ős szójelet is. A jogar nyelén szintén szerepel az eget tartó fa ábrázolása a hasadékával egyetemben.


2. ábra. A koronázási palást képszerkezete az eget tartó fát (a Tejútat) ábrázolja; a Tejút hasadékában karácsonykor kelő Nap helyére Jézus Krisztus képét hímezték - ez a mandorla az "us" (ős) jel keresztény megfelelője; az "us" jelben eredetileg a székely írás függőleges egyenes alakú "sz" (szár "úr") jele szerepel, ezt azért lehetett helyettesíteni Jézus Krisztus alakjával, mert a kereszténység őt állította az ősvallás napistene helyébe


3. ábra. Hun szíjvég az "ős Egy", vagy "Egy ős" felirattal; arra utal, hogy a pécsi felirat egy legalább a hun kor óta alkalmazott ősvallási jelmontázst egyesített a korban szokásos palmetta-motívummal; erre az is lehetőséget adhatott, hogy a hunoknak három keresztény püspökségük lévén, az ősvallás jelképeinek alkalmuk volt a keresztény jelképekkel való azonosulásra, vagy a kereszténnyé válásra


4. ábra. A jogar nyelének filigrándíszítése "Égisten" alakban elolvasható jelmontázs; amelynek a szerkezete emlékeztet a pécsi olvasható palmetták szerkezetére - mert mindegyik az eget tartó fát ábrázolja; a jogart az Istennel azonos égig érő fának, az uralkodót pedig az Isten megbízottjának mutatja; László Gyula szerint a jogar párhuzamai Irántól nyugatra ismertek - azaz a magyar koronázási jogar az Iránt 150 évig adóztató, majd onnan nyugatra távozó hunoktól származhat 


5. ábra. A veleméri rajzos sindü (tetőcserép) égigérő fájának tetején is ott találjuk az "us" (ős) szójelét; ez a népi képzet aligha származtatható az európai palmettából, inkább a sztyeppi hun-magyar ősvallás jelkészletének maradéka


6. ábra. A debreceni csigacsináló borda égigérő fáján is ott látjuk az "us" (ős) jelet


7. ábra. A tusnádi Vártető sziklájába vésett, "sarokisten" olvasatú ligatúra az Attila halála után Csiglemezőre (a Csíki medencébe) vonuló székelyek első uralkodójának (Csaba királyfinak?) és az első független székely államnak a jelképe


8. ábra. Az énlakai unitárius templom rovásírásos mennyezetkazettájának sarkaiban álló égigérő fa nem csak az "us" (ős) jelet, hanem a kettőskereszt alakú Egy szójelet is tartalmazza; ezt a jelet a székely írást ismerő Muzsnai György készítette, azaz a jelmontázs tudatos alkalmazása jóval túlélte a pécsi székesegyházat építtető Szent Istvánt és Szent Lászlót - amiből az érdekes a számunkra, hogy a pécsi székesegyház építői még tisztában lehettek a jelkép olvasható voltával


9. ábra. Kelet-európai ("Isten" olvasatú) eget tartó fa Pletnyeva nyomán


10. ábra. A kirgiz falminta az égigérő fa ábrázolása; felül az "us" (ős) rovásjel megfelelőjét, alul az "s" (sarok) jelet találjuk


11. ábra. A gjunovkai szkíta lószerszámdísz Y alakú fájának törzsén piros szín jelzi a lyuk kiemelt jelentőségét; a jel feltehetően nem az "us", hanem a székely "ly" (lyuk) megfelelője, de arra utal, hogy már a szkíták is ismerték a most vizsgált ősvallási hiedelmet és ábrázolási hagyományt


12. ábra. Az eget tartó fa ábrázolása egy indián kódexből; az "us" (ős) jelnek megfelelő hasadék a Tejút hasadéka; az ábrázolási hagyomány kőkori eredetéről tanúskodik

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 46
Tegnapi: 103
Heti: 712
Havi: 1 504
Össz.: 664 319

Látogatottság növelés
Oldal: A lyukas törzsű, kettőskereszt alakú, hegyen álló fa
Varga Géza: A székely rovásírás - © 2008 - 2024 - szekely-rovasiras.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »