Varga Géza: A székely rovásírás

Nemzeti írásunk teljesebb leírásának vázlata


A koronázó palást "magasságos atya" felirata


A Szent István korából reánk maradt ereklyék (a Szent Korona, a jogar és a palást) tele vannak székely rovásjelek megfelelőivel, amelyeket eddig senki sem olvasott el.


1. ábra. A koronázó palást "magasságos atya" olvasatú hieroglifikus felirata


A Szent István idejében készített koronázó paláston is találunk hasonló jeleket. A palást jelkészletével és szimbolikájával a korábban kiadott "A magyarság jelképei" c. kötetünkben már foglalkoztunk, de ez nem keltette fel a székely írásra és a magyar ősvallásra gyanakvóan tekintő akadémikus kutatók figyelmét.

A közelmúltban a palástról megjelentetett, a korábbiaknál jobb fényképeket tartalmazó köteteknek köszönhetően részben hozzáférhetővé vált az írástörténészek számára is a palástba hímzett hieroglifikus jelek és szövegek sora. A közzétett jó minőségű fényképek mennyiségével nem lehetünk teljes mértékben elégedettek. Azok ugyanis nem tárják fel a teljes felületet olyan részletgazdag felvételekkel, amelyek alapján a néha csupán cérna vékonyságú jeleket teljeskörűen fel lehetne tárni és el lehetne olvasni. Azonban az eddig közzétett képek is alkalmasak annak felmérésére, hogy a kutatás számára eddig jórészt ismeretlen, alig tárgyalt forráscsoportot rejtenek a palást finom részletei.

Az 1. és a 2. ábrán látható "magasságos atya" mondat félreérthetetlen: ez bizony egy székely szójelekkel írt szöveg.


2. ábra. A "magasságos atya" hieroglifikus szöveget tartalmazó palástrészlet; a két jelet keret övezi, ami a szöveg befejezettségére és kiemelt jelentőségére utal


A felirat két szójelből, vagy hieroglifából áll. Ezek a székely írás "ty" (atya) és "m" (magas, magasságos) jeleinek felelnek meg. A jelhasználat a honfoglalók, avarok, hunok és szkíták által gyakorolt hieroglifikus alkalmazási móddal azonos. (Ami arra figyelmeztet, hogy a székely írást a legkorábbi említések okkal nevezik hun-szkíta, vagy hunniai írásnak.) 

A felirat írásiránya jobbról balra haladó, ami a keletkezésekor, vagy azt megelőzően alkalmazott rovástechnológia hatása. Az általánosan elterjedt rovástechnológia befolyásolta a hímzett szöveg irányát is.

A jobboldali "magasságos" jel a magasba vezető utat ábrázolja élére állított hegyek formájában. Ugyanez a jel előfordul a palást központi tengelyének két oldalán (például Imre herceg képe mellett is). A megszokott székely "m" jeltől két részletében tér el, de ezek az eltérések nem akadályozzák a megértést és az elolvasást. 

- Az egyik eltérés az, hogy e szójel nem két, hanem három hegyből áll. Hasonló (kettőnél több hegyet tartalmazó) jeleket a hun, a kínai és a magyar népi jelkészletben is találunk. 

- A másik eltérés az, hogy a székely jel jobb szélét képező függőleges erről a hímzett jelről hiányzik. Hasonló megoldást tapasztalhatunk a nikolsburgi székely írás "gy" jelénél is, ahol a jel gerincét képező függőleges egyenes hiányzik.

A bal oldali "atya" jel az Orion csillagkép végletekig leegyszerűsített rajza. Az Oriont ábrázoló jel már a sumer írásban is az "atya" jelentést hordozta. A palást most tárgyalt jele (a székely "ty") olyan módon ábrázolja az Oriont, hogy azzal egyúttal a világ közepét és a teremtés helyszínét jelentő Éden négy folyójára és az általuk elhatárolt négy világtájra is utal. A székely írásban több változatban is megtalálható "ty" (atya) jelek rokona és megfelelője. Hasonló jelek a magyar népművészet jelei között is találhatók.

Ez a felirat több írástörténeti kérdést is segít megválaszolni:

- Nyilvánvalóvá teszi, hogy a magyar királyi udvarban Szent István idejében ismerték és használták a székely rovásírást. A dinasztia ekkor még rendelkezhetett rovásírással írt történelmi, vallási és egyéb tartalmú kötetekkel.

- Nyilvánvalóvá teszik e jelek azt is, hogy a magyar nép jelkincse a székely rovásírással rokon, közös eredetű.

- A felirat léte alátámasztja azt, hogy a székely írást Szent István idejében nem üldözték. A Forrai Sándor és társa által Csallány Dezsőnek elküldött rendeletszöveg közönséges történelemhamisítás. A jórészt ennek hatására is kialakult, általánosan emlegetett rovásüldözési teóriának a tényekhez semmi köze sincs. 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 33
Tegnapi: 103
Heti: 699
Havi: 1 491
Össz.: 664 306

Látogatottság növelés
Oldal: A koronázó palást magasságos atya felirata
Varga Géza: A székely rovásírás - © 2008 - 2024 - szekely-rovasiras.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »