Varga Géza: A székely rovásírás

Nemzeti írásunk teljesebb leírásának vázlata


Kőkori jelek hangalakjának meghatározása


Honnan lehet tudni hogy egy 40 000 éves írásjel milyen hangalakot rögzített? Az első pillanatban meghökkentő, ám jogos kérdést egy a veleméri Cserépmadár szállás udvarán tette fel egy látogató, aki előzőleg megtekintette a Sindümúzeumot és meghallgatta az írástörténeti vonatkozásokkal teli tárlatvezetést. 

A válasz lényege az, hogy ha ismerjük azt az írásrendszert, amelyhez a jel tartozik, akkor a jel hangértékét is felismerhetjük. Amennyire jól ismerjük azt a bizonyos (a vizsgált jelet tartalmazó) írásrendszert, annyira lesz megbízható a jel hangalakjának a meghatározása is.

Na jó - mondhatná erre a nyájas olvasó - de ismerünk-e 40 000 éves írásrendszert? E kérdésre az a válasz, hogy igen, ismerünk, s ez a kőkori eredetű székely rovásírás és rokonsága, amelyből a kőkori rendszer rekonstruálható.

Három példával is illusztráljuk az állításunkat, hogy az írásrendszer ismeretében a jel hangzósítható. Előbb a ceasar szó olvasásával próbálkozunk meg - mert ez alkalmas az elv megértésére. Azt követően két kőkori írásemléket: a tatárlakai tábla atya jelét és az amerikai indiánok által is használt Jóma ligatúrát hangzósítjuk a megismert elv alkalmazásával.


A ceasar példája

A latin betűk általános ismeretének hála még a római korban írt ókori latin írásemlékeket is el tudjuk olvasni. Ezt természetesnek tartjuk, hiszen - a kisebb változásoktól eltekintve - ugyanarról az írásrendszerről van szó. A latin írásrendszert a rómaiak is használták, meg mi is naponta használjuk. Azaz azért tudjuk elolvasni a ceasar szót, mert a latin írásrendszert kétezer éve folyamatosan használjuk és sohasem merült feledésbe. A latin írás a kőkorhoz képest fiatal, mintegy kétezer éves, de az évek száma most nem érdekes, mert az elv működését ezen a példán is beláthatjuk.

Tudjuk, hogyan kell kiejteni a latin írás egyes betűit (persze vannak modern nemzeti változatai az egyes jeleknek, de ez nem jelent áthidalhatatlan akadályt), így aztán a rég holt latin szerzők nemes veretű sorait ma is nagy biztonsággal hangzósítani lehet.

Vannak persze vitatott esetek is, például a ceasar szó kezdőhangját némelyek c-nek, mások k-nak olvassák. A hasonló kivételes esetek azonban nem akadályozzák meg az írás megértését, a régi feliratok lényegében helyes kiolvasását. A ceasar vitatott esetét azért említjük, hogy illusztráljuk: még ezt az igen jól és széles körben ismert írásrendszert sem ismerjük tökéletesen. A lényeg mégis az, hogy az ismert latin írásrendszer lehetőséget nyújt a ceasar kiolvasására.

A ceasar példája is erősíti a szabályt: a jelnek akkor tudjuk megállapítani a hangértékét, ha ismerjük azt az írásrendszert, amelyikhez tartozik. Ugyanezt a módszert azért tudjuk alkalmazni a kőkori jelek esetében is (azért tudjuk elolvasni a kőkori jeleket a székely írás segítségével), mert a székely írás kőkori eredetű. A tatárlakai korong atya szójele

A neolitikus tatárlakai táblák Orion csillagképet ábrázoló jele újabb, jó illusztrációja a fentieknek - ezt ugyanis a rendszer megértésével, körülhatárolásával és a párhuzamok segítségével sikerült hangzósítanunk.

Előfordul ez a jel a sumer írásban is (ahol nem csak az Orion csillagképet jelöli, hanem az ada "atya" szót is), valamint megtalálható a párhuzama a kínai fu "atya" szójelben és a székely írás "ty" ( atya) jelében is - mert mindegyik jel ugyanabból a kőkori ősvallási jelképből alakult ki.


1. ábra. A székely rovásírás egyik "ty" (atya) jele Kájoni János ferences szerzetes nyomán2. ábra. A kínai írás fu "atya" jele


A kőkori jelek használata oly nagymértékű a korai írásrendszerekben, hogy talán helyesebb lenne, ha az esetükben nem is új írások megteremtéséről, hanem egy régi jelrendszer hasadásáról (több, némileg eltérő írásrendszerré válásáról) beszélnénk. Ezek elegendő alapot nyújtanak a székely írás kőkori elődjének részleges rekonstrukciójához. 3. ábra. A klasszikus ciprusi szótagírás "a" betűje és a székely írás egyik "ty" betűje az Orion csillagképre rajzolva


Az atya szójele azért hasonló a fél világon és azért ábrázolja az Orion csillagképet, mert a széles körben elterjedt kőkori ősvallás szerint az Orion csillagkép az atyaisten égi mása (az isteni triász fiúistenéről, népünk atyjáról van szó). A csillagokból rajzolt égi kép szerint Orion és fiai (a Gemini) a Tejúton a Sarkcsillag felé menekülő (a Cassiopeia, Auriga és Perzeusz alkotta) csillagszarvast üldözik. Ez a kép köszön vissza a lapp és a magyar csodaszarvas alakjában, valamint az amerikai indián mítoszokban is.

A mitoszok hasonlósága két dolognak köszönhető. Egyrészt annak, hogy a csillagok állása az egész északi féltekén hasonló. Másrészt annak, hogy a Homo sapiens sapiens csoportjait ősrokonság kapcsolja össze, aminek köszönhetően a mitológiájuk közös gyökerű. 4. Az Orion csillagkép a fegyvereit emelő ősatyát ábrázolja5. ábra. A tatárlakai Orion jelkép a téglalap alakú tábláról; a sumer írásban az alsó (homokóra alakú) jelrészlet (az Orion "teste") felel meg az Orion csillagkép jelének és egyúttal az "atya" szójelének; ugyanezt a (homokóra alakú) részletet a lineáris írásokban egy X helyettesíti


A székely írásjelek akrofóniájának rekonstrukciójával, valamint a régészeti és népi írásemlékek elemzésével sikerült megismernünk a kőkori ősvallás jelhasználatának lényegét. E szerint szójeleket alkalmazott, amelyek az északi féltekén általánosan el voltak terjedve és az ősvallás jelképeiként szolgáltak. Azaz nem a sumer, vagy a székely írásrendszer között kell választanunk, amikor a tatárlakai táblák írásrendszerét akarjuk meghatározni, hanem egy egységes kőkori írásrendszer részeként kell értékelnünk a tatárlakai jeleket. Ezért bevonhatjuk a kiinduló adatok körébe mindhárom kőkori alapokat használó írást: a sumert, a kínait és a székelyt is. A gondolkodásunkat így nem fékezi az az előítélet, amely szerint csak az egyik írásból indulhatunk ki. 

Egy széles körben elterjedt kőkori írásrendszerről van tehát szó, amely hasonló szerepet játszhatott a kőkorban, mint napjainkban a latin írás. Persze igen keveset tudunk erről a kőkori jelrendszerről, ez azonban az atya jel esetében elegendőnek látszik a kőkori hangérték feltárásához. 

Eddig felismertük a kőkori jel formai változatait (pontosabban egy kőkori változatot a tatárlakai tábláról és három kőkori eredetű leszármazottat a sumer, a székely és a kínai írásban).

A mítoszokból, a sumer és a kínai írásból, meg a székely "ty" akrofóniájának rekonstrukciójából ismerjük az ősvallási fogalomjelentést is (ez az "atya"). Ez azonban még csak a jelentés, kell hozzá a hangalak is. 

Amikor a tatárlakai "atya" jel hangalakját keressük, akkor három adatból indulhatunk ki: a sumer ada "atya", a kínai fu "atya" és a székely "ty" (atya) hangalakból. A kínai hangalak az első pillanatban kakukktojásnak tűnik (azonban lehet egy apa hangalak leszármazottja, ahol a kezdő "a" elhalkult, a maradék pedig egy p-f hangváltozáson ment át). Véle szemben a sumer/magyar ada/atya hangalakok közel azonossága azt jelenti, hogy megtaláltuk a némi joggal feltételezhető kőkori hangértéket.

A tatárlakai táblák Orion csillagképet ábrázoló jelének tehát a legnagyobb valószínűséggel ada/atya volt a hangalakja. A nyelvészek finomíthatnak még a hangalakon (az ada/ata forma lehet a megfelelő), de ennek már nincs nagy jelentősége a hangzósításkor - hiszen a "t" és a "d" egymáshoz közel álló hangok. A legnagyobb lépést megtettük, a lehetőségeknek megfelelően hangzósítottunk egy neolitikus szójelet (azonban a szójel nem képes rögzíteni a szó egyes hangjait, vagy ragozását). Lehet még némi bizonytalanság ebben (amint a ceasar esetében is van), de ez a lényeget már nem érinti: (részben) olvasni tudjuk a tatárlakai táblát. Ehhez az vezetett el, hogy felismertük a kőkori írásrendszer lényegét (létét, típusát, elterjedtségét, ábrázolási és jelentéssel kapcsolatos elveit).

6. ábra. Jóma ligatúrák a totonák piramis lépcsőkorlátján

 

A Jóma ligatúra

A harmadik példával jutottunk el a kérdéshez méltó korú jelhez, mert ez a ligatúra lehet 40 000 éves is. Ugyanis hasonló formában alkalmazzák az amerikai indiánok, az obi-ugorok, a hunok és az őrségi fazekasok, vagy a csángó tojásfestők is. Ebből azért következik a jel 40 000 éves volta, mert az indiánok ősei a legnagyobb valószínűség szerint mintegy 30-40 ezer évvel ezelőtt mentek át Amerikába, tarsolyukban a székely jelek megfelelőivel (20-nál is több ősvallási jellegű indián jel azonosítható székely jelekkel).

Ezt az indiánok által is használt Jóma ligatúrát a székely írás elődjének Jó és Ma(gas) szójeléből alkották. 

A jelek a Tejútat ábrázolják magasba vezető útként (a  a folyó jele, a ma jel pedig lépcsőszerűen élére állított hegyeket ábrázol). A Tejútról (az égigérő fáról) Berze Nagy Jánosnak köszönhetően tudjuk, hogy a magyar nép szerint azonos az Istennel. 

Ebből következően a Jóma hangalak egy kőkori isten neve - amit az iráni mitológia Jima nevű istene, az első japán császár, Jimmu tenno neve és a finn jumala "isten" szó is alátámaszt. E hangalakot Sadovszky Ottó a penut indiánoknál megtalálta a jomas "sámán, doktor" devalválódott változatban.

A Jóma ligatúra kőbe vésve jelenik meg egy totonák piramis lépcsőjének a korlátján, ahol az indián sámán (a jomas) képletesen az égbe ment fel. Azaz megtaláltuk a kb. 40 000 éves ligatúrához tartozó közös eurázsiai-amerikai hangalakot. (A Jóma ligatúra az egyszótagú szójeleket alkalmazó fonetikus írás egyik legkorábbi példája.)Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 103
Heti: 748
Havi: 1 540
Össz.: 664 355

Látogatottság növelés
Oldal: Kőkori jelek hangalakjának meghatározása
Varga Géza: A székely rovásírás - © 2008 - 2024 - szekely-rovasiras.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »